Contact ex-werkgevers

Stad Genk / OCMW Genk
E-mail: Sandra.Sikora@genk.be
Telefoon: 089 65 41 43

Politie CARMA
E-mail voor adreswijzigingen: pz.carma.communicatie@police.belgium.eu
E-mail voor andere aangelegenheden: pz.carma.hrm@police.belgium.eu

Brandweerzone Oost-Limburg
E-mail: info@bwol.be
Onze gepensioneerden blijven uiteraard nog onze vrienden en vrienden moeten niet onmiddellijk een onpersoonlijk email-adres gebruiken maar mogen rustig binnenspringen om hun vraag te stellen.

Ziekenhuis Oost-Limburg
E-mail: mieke.jaspers@zol.be
Telefoon: 089 32 17 15

Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk
E-mail: ZOG.personeelsdienst@zoggenk.be
Telefoon: 089 57 35 10