‘t Kedakske 3600

‘t Kedakske – Fottograave van de stad

Als bestuurslid van het ODG-3600, ben ik onlangs lid kunnen worden van “het Kedakske”, tot mijn grote vreugde. Niet dat zo’n geweldige fotograaf ben, maar ik ontmoette daar ook weer ex-collega’s.

Op zeker moment was ik in gesprek met Johan Haesevoets, voorzitter van het Kedakske en als we nu eens verbroederden. Van het een kwam het ander…

Na overleg met beide voorzitters hebben we elkaar ontmoet en zijn tot een verbroedering overgegaan, dit kan alleen maar voordelen hebben voor beide verenigingen.

We zitten toch ook onder hetzelfde dak, Stad Genk 3600, en toch kan ieder zijn eigen weg gaan.

Hieronder een kleine voorstelling van het Kedakske, en ik zou zeggen welkom bij ODG-3600…

Marcel Poelmans
5 mei 2021


Over ‘t Kedakske 3600

2013, enkele enthousiaste amateurfotografen, allemaal werkzaam geweest in een van de openbare diensten van de stad, organiseren een eerste fototentoonstelling in het stadhuis.

Vanaf het daaropvolgende jaar wordt de tentoonstelling jaarlijks georganiseerd. Telkens met een vastgelegd thema EN moeten gefotografeerd zijn in Genk.

’t Kedakske staat open voor iedereen met een hart voor fotografie en onze mooie stad. Enige voorwaarde om toe te treden is dat je werkzaam bent geweest in een van de openbare diensten van Stad Genk.

De ledenstop ligt op 10 effectieve leden, en waar we helaas aan toe zijn.

In 2018 werd beslist om van een tijdelijk fotocollectief over te stappen naar een echte fotoclub.Er werd een feitelijke vereniging opgestart. Als naam voor de club werd er gekozen voor ’t Kedakske 3600. (’t Kedakske is plat Genker voor fototoestel, 3600 verwijst uiteraard naar de postcode van de Stad Genk).

Als ondertitel kozen we “de fottograave van de stad“ om nogmaals onze Genkse roots te onderschrijven, evenals het feit dat Genk steeds prominent aanwezig is in onze fotografie.

Vriendelijke groeten
De fottograave van de stad.

Voor meer info, surf naar https://kedakske.be/.