ODG-lid in de kijker

De “Nestor” van het bestuur

Lucien Baeten, “de Nestor in ons bestuur”, heeft beslist om zijn taak als bestuurslid niet meer uit te oefenen.

Al meer dan 20 jaar is Lucien de vertegenwoordiger van de personeelsleden van de Technische dienst (Werkplaatsen) en wist hij altijd actief mee te werken binnen onze bestuursploeg.

Regelmatig wist hij ons te verrassen met daguitstappen en hielp hij mee in verschillende organisaties.

Zijn positief kritische tussenkomsten tijdens de maandelijkse vergaderingen hielden ons wakker en waakzaam om altijd te denken in het belang van onze leden.

Lucien maakte ook deel uit van de Algemene Vergadering van de Adviesraad 55+ van de Stad Genk en vertegenwoordigde ODG-3600 in verschillende werkgroepen.

Lucien, in mijn persoonlijke naam, in naam van het voltallige bestuur en ook in naam van alle leden : hartelijk bedankt voor je inzet.

We gaan je zeker missen. Veel succes in alles wat je nog wil doen en tot! op onze activiteiten.

Geniet met je lieve echtgenote van de extra vrije tijd.

Namens het bestuur van ODG-3600
Ferdi Vanhengel, Voorzitter
Genk, 11 februari 2023


Dankwoord Regina Sieuw

Via deze weg wil het bestuur nog een dankwoord richten aan Regine en stilstaan bij wat ze in de afgelopen 15 jaar betekend heeft voor ODG-3600.

Bedankt Regine voor je inzet, je ideeën, je aangename manier van samenwerken. Het was altijd prettig om samen met jou activiteiten op poten te mogen zetten.

Wij vinden het moeilijk om jou te laten vertrekken uit het bestuur, maar dit wordt geen afscheid, het wordt een warm weerzien op activiteiten van de vriendenkring.

Het bestuur
Genk, 7 juni 2022


Mooi initiatief van Els Geris