Historiek

Van Vriendenkring Gepensioneerden Genk naar ODG-3600.

De vriendenkring voor gepensioneerden werd gestart op 22 mei 1981, en heette toen “De Vriendenkring van het gepensioneerd personeel van gemeente en OCMW Genk”.

Enkele weetjes uit de beginjaren.

De eerste activiteit was het kerstfeest op zaterdag 20 december 1981.
Dat jaar sloot men af met een debet van 589 BF.
In 1982 kreeg men voor de eerste keer een toelage van de gemeente van 5000 BF.
Dat jaar sloot men af met een saldo van 4718 BF.

Het eerste bestuur van de vriendenkring werd samengesteld als volgt:

 • Ere Voorzitter: Burgemeester Louis Gaethofs
 • Voorzitter: Luc Hanssen tot 1993
 • Ondervoorzitter: Simonne Mertens-Hermans tot 1993
 • Secretaris: Gerard Maurissen tot 1992
 • Penningmeester: Pol Huygen tot 1992
 • Bestuursleden:
  • Albert Ilsen
  • Albert Mantels
  • Irene Lantin-Pansaerts
  • Josee Goossens-Marting
  • Henri Mulders tot 1994
  • Nicolas Machiels sinds 1994

Nadien werden de verscheidene functies als volgt ingevuld:

Voorzitter:

 • Simonne Mertens-Hermans 1993 tot 2003
 • Gerda Poukens (bestuur 2000) 2003 tot 2015
 • Ferdi Vanhengel 2015 tot heden

Secretaris:

 • Remy Daniëls 1992 tot 2000
 • Jan Voortmans 2003 tot 2010
 • Robert Luyckx 2010 tot 2020
 • Marianne Olbrechts 2020 tot heden

Penningmeester:

 • Josée Marting 1992 tot 2000
 • ??? 2000 tot 2004
 • Edmond Indestege 2004 tot 2013
 • Robert Luyckx 2013 tot 2014
 • Jean-Pierre Michiels: 2014 tot heden

De eerste statuten werden opgemaakt op 12 augustus 1985 en bijgewerkt op 16 december 1992.

Tot aan het voorzitterschap van Ferdi Vanhengel (2015), was er op de vergaderingen steeds een vertegenwoordiger van de personeelsdienst van de stad aanwezig die alle administratieve en logistieke taken vervulde, zoals het beheren van het ledenbestand, het versturen van de uitnodigingen, het maken en verzenden van verslagen, alsook het reserveren van een vergaderlokaal, het zorgen voor koffie…..

Momenteel doen we dit zelf.

Door de jaren heen zijn er vele talrijk bijgewoonde activiteiten georganiseerd o.a.:

 • feestjes
 • kienavonden
 • uitstappen één- of meerdaagse
 • lezingen medisch, cultureel, …
 • … enz.

De vriendenkring van het OCMW Genk en de Stad Genk, werd uitgebreid met de politie CARMA, brandweer BWOL, gefusioneerd ziekenhuis ZOL en het Zorgbedrijf ouderenzorg Genk (ZOG) en dit door fusies en hervormingen. De naam van de Vriendenkring dekte de lading niet meer. Er werd een nieuwe naam gekozen: ODG-3600. Met toestemming van het Schepencollege mocht de toevoeging 3600 gebruikt worden.

ZOL (ziekenhuis Oost-Limburg) is opgericht in 31/12/1995 (voorheen Sint-Jansziekenhuis OCMW) als openbare zorginstelling.

 • 1ste fusie op 31/12/1995 tussen André Dumontziekenhuis in Waterschei, Sint-Barbara ziekenhuis in Lanaken en Sint-Jansziekenhuis in Genk.
 • 2de fusie op 1/1/2021 tussen ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik en het reeds bestaande ZOL.

BWOL (brandweer) ontstond na hervorming van de brandweer op 1/1/2015 met overgang naar Ministerie van Binnenlandse zaken (voorheen stadspersoneel).

CARMA (politie) werd de nieuwe politiezone na de fusie in 2017.

ZOG (Zorgbedrijf ouderenzorg Genk): bestaat uit WZC Toermalien en Mandana.

 • In 2012 verhuisden Herfstvreugde en Heiderust naar het nieuwe complex Toermalien, gelegen op de Welzijnscampus. Toermalien werd in 2014 losgekoppeld van het OCMW en zo ontstond samen met Mandana, het ZOG.
 • Mandana kreeg tijdelijk onderdak in de gebouwen van Herfstvreugde en verhuisde in 2019 naar een nieuwbouw in de Stalenstraat, op de plaats waar vroeger het ziekenhuis André Dumont gevestigd was.

Het bestuur
22 mei 2021
Samenstelling tekst: Marianne Olbrechts

OPROEP

Wie helpt ons om de historiek nog aan te vullen?
Laat het ons weten via het contactformulier.