Voorwoord

Woord van de voorzitter
Beste bezoekers,

Ik, als voorzitter, en ook het voltallige bestuur van ODG-3600 zijn enorm blij dat we u deze nieuwe website kunnen aanbieden.

In deze snel veranderende tijd, kan het niet anders dat ODG-3600 ook meegaat met haar tijd. Dit wil zeggen dat we de digitale wereld niet aan ons kunnen laten voorbijgaan.

Wij willen met deze onze vorige webmaster als onze nieuwe webmaster bedanken voor de vele inspanningen, die geleverd zijn om te komen tot dit resultaat.

We gebruiken deze website om te komen tot een verbinding tussen de verschillende
personeelsgroepen waar wij voor staan. Gepensioneerden van zowel Stad Genk, OCMW
Genk, Ziekenhuis Oost-Limburg, Politiezone Carma, Brandweerzone Oost-Limburg en
Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk (Toermalien en Mandana) samen te brengen in een
gemoedelijke, vriendschappelijke en soms ook wel iets sportievere sfeer.

In deze website proberen we onze leden, ongeveer een 1400-tal, op de hoogte te houden van het gebeuren binnen onze Vriendenkring van Gepensioneerden.
We gaan onze activiteiten hier aankondigen en soms ook de mogelijkheid laten om via een link in te schrijven voor onze organisaties.

Neem gerust eens een kijkje achter de verschillende hoofditems.

Zoals jullie misschien opmerken gebruiken we een nieuw logo. Natuurlijk heeft dit ook een betekenis. De drie kleuren Rood, Geel en blauw verwijzen naar de kleuren in het
wapenschild van de Stad Genk. De 3 verbonden mannekes symboliseren de eerste
doelstelling van onze Vriendenkring : VERBINDEN. Dat het geheel in een cirkel gegoten is verwijst naar het aan elkaar klitten van de 6 personeelsgroepen en het hechte team dat we als bestuur hierrond willen trekken.

Een belangrijke opdracht van de Vriendenkring ODG-3600 is om, zoals ik al schreef,
gepensioneerden samen te brengen. Dit kunnen we enkel maar doen als we iedereen
kunnen bereiken. Daarom vinden we het ook belangrijk dat diegenen die niet mee zijn in het digitale verhaal via een gewone brief nog steeds ingelicht worden over onze organisaties.

Ook denkt het bestuur dat onze leden inspraak mogen hebben in de activiteiten. Daarom, maak gebruik van de mogelijkheid om ons dit te melden.

Wij hopen op een fijne samenwerking en tot op een van onze organisaties.

Ferdi Vanhengel
Voorzitter ODG-3600