Wie? Wat? Hoe?

Wie zijn wij?

Wij zijn de vriendenkring van de gepensioneerden van Stad Genk, OCMW Genk, Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL), Politie CARMA, Brandweerzone Oost-Limburg (BWOL) en Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk (ZOG).

ODG-3600 = Openbare Diensten Gepensioneerden met als thuisbasis 3600 Genk. Onze vereniging bestaat sinds 1981, er maken een 1400-tal leden deel van uit.

Wij beogen een fijne, gezellige, onderhoudende, lerende en verbindende vriendenkring te zijn, waar oud-collega’s elkaar kunnen ontmoeten om misschien even nostalgisch te zijn, met een vooruitblik op een fijne toekomst.

Wie is lid?

Alle gepensioneerde personeelsleden van de verschillende openbare diensten, die hierboven opgesomd zijn, worden automatisch lid van ODG-3600.
(je kan dit ook weigeren, zie verder).

Ook de partner van het oud-personeelslid is welkom aan dezelfde voorwaarden. Dit geldt ook voor de partners van de oud-personeelsleden, die overleden zijn.

De leden betalen GEEN lidgeld.

Ieder lid kan ten allen tijde vrijblijvend zijn lidmaatschap opzeggen of terug opnemen (zie verder).

Hoe zijn wij gestructureerd?

ODG-3600 heeft natuurlijk een bestuur dat iedere maand (1ste dinsdag) samenkomt om de werking van de vriendenkring te bespreken. Deze vergadering bepaalt, in samenspraak, de verschillende activiteiten.

Ook de inbreng van de leden is van belang. Voorstellen mogen altijd aan het bestuur gemeld, deze worden dan op één van de volgende bestuursvergaderingen besproken. Link naar contactpagina hieronder.

Onze vriendenkring is aangesloten bij de Adviesraad 55+ van Stad Genk, – Adviesraad 55+.

Wat doen wij?

  • Dag- en 1/2-daguitstappen, cultureel en anders geïnspireerd, we bezochten o.a. Brussel, Mons, Antwerpen, Yerseke …, kerstmarkten. We maakten fietstochten …
  • Een 3-daagse begeleide reis in september, we bezochten o.a. de Moezel, de Rijn. Texel.
    Voordrachten: gezondheid (door een arts-specialist van het ZOL) e.a., dit wordt steeds afgesloten met koffie en taart en natuurlijk een leuke babbel.
  • Reisverslagen van bijzondere reizen, steeds afgesloten met koffie en taart en natuurlijk een leuke babbel.
  • Amusement: kienen, kaarten e.a., dit wordt steeds afgesloten met koffie en taart.
  • Bewegingsactiviteiten: ODG-stappers en de ODG-light-stappers opgericht in 2021. Deelname aan grote evenementen in Genk als Genk-loopt en Levensloop.
  • Feesten: lente, kerst e.a. vaak gepaard met muziek en dans.Voorstellen zijn altijd welkom!

Onze vriendenkring neemt ook deel aan de activiteiten die door de Adviesraad 55+ van de stad Genk georganiseerd worden. (seniorenmaand – algemene vergaderingen …) Adviesraad 55+.

Hoe kom je te weten wat er staat te gebeuren?

Iedere maand krijgt elk lid een uitnodiging voor de activiteiten waarop je kan inschrijven.

Dit gebeurt via e-mail. Wij opteren hiervoor omdat deze vorm van communicatie het goedkoopst is.

Bij uw pensionering kan u via de personeelsdienst van uw werkgever aangeven om de informatie via persoonlijk e-mailadres te ontvangen. Wij garanderen dat deze gegevens via de geldende GPDR-wetgeving behandeld worden en dat gegevens niet aan derden zullen ter kennis gebracht worden.

Indien u enkel via brief een uitnodiging wil ontvangen, dient dit ook via de personeelsdienst van uw werkgever te gebeuren.

Indien u geen lid wil worden van de vriendenkring, meldt u dit ook aan de personeelsdienst. U kan ten allen tijde terug aansluiten.

Spreek misschien ook eens je oud-collega’s aan die in je huidige vriendenkring zitten, misschien zijn zij ook geïnteresseerd.

Sociale media

Wij zijn op Facebook onder de naam ODG-3600 als privé groep. Je vraagt aan om lid te worden en wij voegen jou toe.